Украинская Баннерная Сеть
на главную
  ФОРУМ

  ФЕДЕРАЦИЯ
  ШАХМАТ КИЕВА
 
   
   
   
ХРОНИКА
ТУРНИРЫ
РЕЙТИНГИ
ИНТЕРВЬЮ
ВИЗИТКИ
ШКОЛА
САЙТЫ
книжный магазин
ПОСЛЕДНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ      
19.06.2017
Турниры
Шаховий центр Києва запрошує на бліц та рапід!
15.06.2017
Знай наших
Отколовшееся время: про юбилейный вечер в честь 80-летия 5-кратного чемпиона мира Юрия Марковича Гордиана
07.06.2017
Турниры
Запрошуємо на серію кваліфікаційних турнірів!
07.06.2017
Турниры
Неделя шахмат: победа Зубова; лига Франции; Иванчук на Кубе; чемпионат Европы (обзор мг Михаила Голубева)
02.06.2017
Турниры
Турнир для шахматистов 4 разряда и безразрядников
Адрiан МИХАЛЬЧИШИН: <Збiрна України без львiв'ян - це просто скандал!>
Василь Танкевич / Львiв,  18.11.2003
У вiдомого львiвського гросмейстера Адрiана Михальчишина завжди приємно брати iнтерв'ю. Вiн нiколи не вiдмовляється вiд спiлкування з пресою. А головне - говорить вiдверто i предметно. Нинi у шахах, зокрема, у верхньому ешелонi цiєї давньої гри, панує хаос i невизначенiсть. Можливо, розiбратися з деякими пiдводними течiями, що омивають береги шахового королiвства, допоможе гравець, тренер i аналiтик, який оцiнює всю цю кухню зсередини.

Бiографiчна довiдка. Адрiан Михальчишин народився у 1954 роцi. Мiжнародний гросмейстер iз 1978 року. Чемпiон свiту серед молодi (до 26 рокiв) 1977 i 1980 рокiв. За збiрну України грав 17 рокiв (з 1975 до 1992 року). Як говорить сам гросмейстер, iз української збiрної його, а також вiдомого львiвського тренера Карта, було вигнано столичними шаховими функцiонерами з метою перемiстити центр шахiв зi Львова до Києва. Тодi за них заступився лише гросмейстер Бєлявський, з яким Михальчишин вже не один рiк успiшно виступає за збiрну Словенiї. Заслужений тренер України. Був тренером збiрної СРСР, Карпова, Жужi Полгар, Алiси Марiч. Нинi тренує жiночу збiрну Словенiї i професiйну команду <Карпати-Галичина> (Львiв). Директор Меморiалу Штейна у Львовi. Вiце-президент Львiвської обласної шахової федерацiї.

- На конгресi ФIДЕ, який нещодавно завершився у Грецiї, прийнято рiшення провести чемпiонат свiту з шахiв серед чоловiкiв за нокаут-системою десь у квiтнi-травнi 2004 року. Переможець цього чемпiонату має зiграти в матчi за свiтовий титул з №1 свiтового рейтингу Гаррi Каспаровим. Чемпiон свiту ФIДЕ українець Руслан Пономарьов не погоджується з таким рiшенням. Його можна зрозумiти, адже вiн, як чемпiон, мав би мати якiсь привiлеї. А йому пропонують на загальних засадах грати по-сутi у вiдбiрковому турнiрi. Як ви прокоментуєте дану ситуацiю?

- У мене немає жодних сумнiвiв, що Каспаров знову захопив владу у свiтових шахах. Для президента ФIДЕ Кiрсана Iлюмжинова Каспаров тепер є прапором. Гаррi - вiдомий опортунiст. Вiн для вiдстоювання своїх iнтересiв увiйде у спiлку навiть iз нечистою силою. У свiй час вiн критикував Iлюмжинова, називаючи його навiть кримiнальним елементом. Тепер все забулося - вони стали великими друзями.

Стосовно позицiї Пономарьова, то вона, на мою думку, дуже слабка. Вiн i так у порiвняннi з iншими чемпiонами свiту отримав бiльший термiн. Ананд, наприклад, який входить у свiтову трiйку (пiсля Каспарова i Крамника), був чемпiоном свiту лише 1 рiк. Пономарьов - чемпiон протягом двох рокiв, не показавши за цей час жодного результату, гiдного чемпiона свiту. Вiн лише розмахує своїм званням як пiратським прапором. Пономарьов багато говорить, але, на мiй огляд, вiн <наузькується> своїм менеджером Сiльвiо Данаїловим з Болгарiї. Хоча заради справедливостi зазначу, що в деяких моментах Данаїлов допомагав Пономарьову. Зокрема, його внесок був вирiшальним у перемогу над львiв'янином Василем Iванчуком у фiналi чемпiонату свiту ФIДЕ. На мою думку, Пономарьов наразi ще говорить про незгоду з рiшенням ФIДЕ, але насправдi йому дiватись нiкуди - доведеться змиритися.

- Який ваш прогноз - як i коли може вирiшитись дана проблема?

- Розпочну з того, що багато дiячiв ФIДЕ перед конгресом бунтували проти Iлюмжинова за те, що той не забезпечив проведення чемпiонату свiту i за iншi провали у роботi ФIДЕ. Якби Iлюмжинов на конгресi не оголосив про приблизнi термiни проведення чемпiонату свiту, цi дiячi ставили б питання про його вiдставку. Прогнозую, що десь до лютого 2004 року триватиме невизначенiсть у свiтових шахах. Як буде далi - не знаю. Вiдверто кажучи, я не вiрю, що чемпiонат свiту вiдбудеться у запланованi термiни. Можливо, до кiнця наступного року.

- Нi для кого не секрет, що вищий ешелон професiйних шахiв переживає серйозну кризу. Якi, на вашу думку, основнi елементи цiєї кризи?

- Головний елемент- це невизначенiсть iз титулом чемпiона свiту. Пономарьов виграв турнiр за нокаут-системою, що є фактично не чемпiонатом, а Кубком свiту. Тобто це не вiдповiдає шаховим традицiям, згiдно з якими чемпiон свiту - це переможець матчу мiж двома найсильнiшими шахiстами свiту. Тому Пономарьов з цiєї точки зору не визнається бiльшiстю шахiстiв як чемпiон свiту. Крамник виграв матч у Каспарова, ставши чемпiоном свiту у своїй версiї. Але його версiя, по-перше, не має титульного елементу - нiхто її не пiдтримує фiнансово, а по-друге, вже пройшло досить багато часу вiд тодi, як вiдбувся останнiй матч за свiтову корону за цiєю версiєю. Як казав iзраїльський шахiст Гельфанд, Крамник потерпає вiд браку легiтимностi свого звання. Є ще Гаррi Каспаров - найсильнiший за рейтингом, хоча його результати останнiм часом не є бозна якi. Тобто, є невизначенiсть у тому, хто найсильнiший шахiст свiту.

Наступний елемент нестабiльностi пов'язаний iз дiяльнiстю деяких нацiональних федерацiй, якi втратили кiлька традицiйних супертурнiрiв. Ще один важливий елемент кризи - лобiювання менеджерiв вiд шахiв iнтересiв своїх шахiстiв. Вони фаворитизують своїх шахiстiв, таких як Топалова чи Раджабова. У них немає видатних результатiв, але з допомогою своїх менеджерiв потрапляють на рiзнi супертурнiри. Натомiсть, шахiсти, якi стоять вище у рейтингу, але не мають потужних менеджерiв, не отримують запрошення на престижнi змагання. Для прикладу скажу, що на турнiр у Вейк-ан-Зее не запрошений львiв'янин Василь Iванчук. Хоча туди запрошенi люди за рiзними приватними списками i договорами.

- А як вам такий елемент нестабiльностi як Кiрсан Iлюмжинов?

- Безперечно вiн є одним iз елементiв нестабiльностi, хоча б через свої фiнансовi i, як говорять, полiтичнi труднощi. Тому йому значно важче видiляти кошти на проведення турнiрiв. Головна проблема Iлюмжинова в тому, що йому не вдалося створити у ФIДЕ такої системи, яка би фiнансово i пропагандистськи розвивала шахи. Система не працює, всi питання вирiшує Iлюмжинов. А це не є добра справа.

- Зараз говорять про створення Асоцiацiї шахiстiв професiоналiв, своєрiдної профспiлки шахiстiв. Як ви ставитеся до цiєї iдеї i чи є вже якiсь кроки у цьому напрямку?

- Крокiв вже є багато. Наразi над створенням Асоцiацiї працює iнiцiативна група. Є список кандидатiв на керiвництво у цiй органiзацiї. Мене висунули також одним iз кандидатiв на голову Асоцiацiї. Iдея створення цiєї спiлки прекрасна. Але є одна проблема: основнi iнiцiатори цiєї справи - представники Росiї. Вони мiркують так, що якщо бiльшiсть гросмейстерiв представники Росiї, то i керувати Асоцiацiєю мають у процентному спiввiдношеннi росiянини. Я їм сказав, що з цiєї Асоцiацiї не вийде нiчого, якщо дотримуватись таких принципiв. Бо асоцiацiя має бути iнтрнацiональною, i чим бiльше шахiстiв iз Заходу буде в Асоцiацiї, тим вона буде ефективнiшою.

- Давайте поговоримо про командний чемпiонат Європи, який 20 жовтня завершився у Болгарiї. Менi, наприклад, як рядовому вболiвальнику не зовсiм зрозумiло, як могло статися, що маленька Словенiя посiла четверте мiсце, а велика Україна - п'яте...

- В тiй ситуацiї, яка була, я вважаю, що для України п'яте мiсце - це ще великий успiх. В України є проблема з комплектацiєю збiрних. У збiрнiй вперше не було жодного львiв'янина. I це є просто скандал. У нас завжди були проблеми з Києвом. Там є великоцентристський синдром, що дозволяє їм одних карати, других вводити в збiрну, третiх - виводити.

Ранiше, коли в Iванчука був вирiшальний голос, вiн якось цю команду тримав. Коли Iванчук програв матч Пономарьову, його роль безумовно впала. Київ з великим захопленням зустрiв перемогу Пономарьова (вiн в Києвi живе зараз), i тепер вирiшальний голос у комплектацiї збiрної належить саме Пономарьову. Спочатку викинули Марту Лiтинську, яка ще могла грати у збiрнiй. Потiм - Олега Романишина, який завжди був командним бiйцем. Незважаючи на те, що в нього трохи нижчий рейтинг, але команда складається не з рейтингiв. Бо тодi не було б сенсу проводити чемпiонат. Було б як у картах: в того чотири тузи, а в того - чотири королi, i на тому скiнчилася гра. Особливо це актуально тепер, коли цiнується в першу чергу командна перемога, а вже потiм - загальний рахунок. Командний дух зараз має величезне значення. Дехто говорить, що шахи - не командна гра. Це все неправда. Тут є цiла стратегiя. Шахiст має грати, тримати позицiю вiдповiдно до того, як грають iншi учасники його команди. В нас в Українi завжди сильною стороною була анархiя. Часом вона є негативною рисою, але досить часто приносила успiх. Суть її в тому, що кожен шахiст прагне сам досягти максимального результату, тобто перемоги. Але в ситуацiї, коли не грав Iванчук, наступає велика криза.

Перевага Словенiї (де грають такi ветерани, як я i Бєлявський i якi не потрiбнi збiрнiй України), в тому, що в нiй добра психологiчна атмосфера, проводяться нормальнi команднi збори i всi грають вiдповiдно до позицiї. Також у Словенiї добра органiзацiя, точно поставленi завдання i є свiдомiсть їхнього виконання спортсменами. Тому є i результат. За рахунок цього Словенiя i випереджає Україну (зокрема, на останнiх двох командних чемпiонатах Європи), хоча збiрна України за рейтингом на 8 мiсць вище Словенiї.

- Яку роль у цих результатах грає матерiальне стимулювання? Чи не програє Україна вiд того, що її шахiстам платять мiзернi гонорари у порiвняннi з гонорарами в iнших командах?

- Коли шахiсти занурюються в гру, тодi всi стимулювання вiдпадають. Кожен прагне принести для команди максимум користi. Про стимулювання можуть говорити футболiсти. У шахах, якщо спортсмен вийшов до дошки то прагне показати свiй оптимальний результат. Матерiальне стимулювання безумовно вiдходить на другий план.

- Приємною несподiванкою стало те, що вашого колегу - лiдера збiрної Словенiї, львiв'янина Олександра Бєлявського визнали Мiстером чемпiонату Європи. Розкажiть, будь ласка, про цей конкурс, хто його проводив.

- Ранiше органiзатори подiбних змагань визначали Мiс турнiру. Болгарам, у яких таке свого роду мачо-суспiльство, де чоловiки мають спецiальний статус, було якось не з руки, що визначають тiльки Мiс турнiру, а Мiстера турнiру - нi. Тому вони вирiшили вiдзначити i Мiстера.

Тепер власне про визначення Мiстера чемпiонату. Зараз молоде поколiння шахiстiв приходить на партiю у светрах, джинсах i кросовках. А Бєлявський - шахiст старшого поколiння. Вiн вважає, що кожну партiю треба грати при краватцi, одягнутим у костюм, i взагалi, виглядати так, щоб приємно було знiмати i теле- i фотожурналiстам. Мiж iншим, Бєлявський жартома казав, що я винуватець того, що вiн виграв цей приз. Рiч у тому, що напередоднi чемпiонату Європи, ми пiшли в магазин у Марiборi. Я хотiв купити собi взуття i знайшов прекраснi iталiйськi мешти до того ж iз великою скидкою. Почав їх мiряти, але вони виявились трiшки тiсними. Попросив бiльший розмiр, однак його не виявилось. Я сказав, що за таку цiну їх мушу купити, але вони менi не пiдходять. Тодi звертаюсь до Бєлявського: <Сашко, в тебе трохи менший розмiр ноги - купи цi мешти>. Ну i прийшлося йому купити цi мешти, хоча вiн не планував цього. I тепер вiн каже, що за рахунок тих мештiв, мене визнали Мiстером чемпiонату Європи. Це трохи жарт звичайно з його боку. Насправдi у Бєлявському все було в комплексi: i одяг, i поведiнка джентльмена, i вигляд.

- А хто визначав переможця?

- Спецiальне жюрi з жiнок-суддiв. Вiдзначу, що перемiг Бєлявський з великою перевагою.

- Повернемось до Львова. Ви - директор Меморiалу Штейна. Чи є перспективи проведення у Львовi цього турнiру?

- Перспективи є. Зараз тривають розмови з серйозними людьми про органiзацiю Меморiалу Штейна наступного року (орiєнтовно у травнi). Наразi не хочу до вирiшення усiх питань розголошувати їхнi прiзвища.

- I останнє питання. Наскiльки ви оптимiстичнi (чи песимiстичнi) стосовно майбутнього шахiв у свiтi?

- Я є оптимiстичний абсолютно. В принципi шахи розвиваються. В багатьох країнах шахи вводять до програми шкiл. Є в шахах безумовно проблеми, але вони пов'язанi в основному з вищим ешелоном - з проведенням чемпiонату свiту. Головне, що дитячi шахи розвиваються просто фантастично.

ХРОНИКА  
01.06.2017
Именинники июня
В этом месяце поздравления принимают:
1 - Георгий Тимошенко,
Наталья Омутных
2 - Сергей Куцин
3 - Александр Сулыпа
4 - Александр Вайсман
5 - Борис Таборов
6 - Ольга Шальнева
7 - Руслан Погорелов,
Алексей Сурядный
10 - Евгения Долуханова
11 - Татьяна Розенфельд
15 - Александр Арещенко
Галина Алябышева
18 - Андрей Волокитин
21 - Юрий Круппа
Валерий Неверов
22 - Инна Гапоненко
23 - Елена Некрасова
25 - Антон Коробов
27 - Семен Губницкий
Наш сайт присоединяется к общему хору здравиц в честь именинников!
01.05.2017
Именинники мая
В этом месяце поздравления принимают:
1 - Владимир Сергеев
2 - Светлана Чередниченко
3 - Леонид Шмутер, Михаил Недобора, Сергей Шевченко
4 - Сергей Овсеевич
5 - Наталия Жукова
10 - Павел Эльянов
16 - Татьяна Клюева
17 - Александр Моисеенко
22 - Ольга Богданова, Мирослава Якивчик, Александр Шнейдер,
Юрий Дроздовский
23 - Сергей Кривошея
24 - Ирина Швед, Диана Арутюнова
27 - Наталия Киселева,
Виталий Молдованенко
28 - Михаил Козаков
29 - Анастасия Карлович
30 - Михаил Голубев.
Наш сайт присоединяется к общему хору здравиц в честь именинников!
03.04.2017
Именинники апреля
В этом месяце поздравления принимают:
4 — Михаил Селезнев
Александр Зубов
9 — Артем Цепотан
11 — Николай Легкий
12 — Виктор Москаленко
13 — Андрей Нечаев
Наталия Гасюнас
15 — Андрей Сумец
Николай Беличев
20 — Олег Иванов
23 — Олег Стрельников,
Ольга Андреева
30 — Спартак Высочин
Борис Пономарев
Наш сайт присоединяется к общему хору здравиц в честь именинников!
01.03.2017
Именинники марта
В этом месяце поздравления принимают:
4 - Вадим Шишкин
5 - Владимир Тукмаков
7 - Петр Коробков
9 - Виталий Кириченко
10 - Анна Зозуля
12 - Эдуард Андреев
13- Елизавета Соловьева
14 - Дмитрий Беркович,
Сергей Федорчук
17 - Оксана Грицаева,
18 - Василий Иванчук
22 - Елена Бойцун, Вадим Малахатько, Назар Фирман
25 - Марта Литинская
27 - Михаил Бродский
30 - Станислав Ильин.
Наш сайт присоединяется к общему хору здравиц в честь именинников!
01.02.2017
Именинники февраля
В этом месяце поздравления принимают:
1 - Михаил Фейгин
3 - Татьяна Меламед,
Алексей Аверьянов
4 - Виктор Савинов
6 - Евгений Кобылкин,
Леонид Милов
7 - Владимир Роговский
8 - Юрий Солодовниченко
12 - Александр Боднар
13 - Мария Танцюра
17 - Елена Ильчук,
Виктория Чуливская
19 - Светлана Иванова
20 - София Лещенко,
Виктория Сорокина
24 - Орест Грицак
25 - Владислава Калинина, Владимир Баклан, Алексей Косиков
26 - Владимир Ретинский
28 - Анна Музычук, Владимир Охотник
Наш сайт присоединяется к общему хору здравиц в честь именинников!
02.01.2017
Именинники января
В этом месяце поздравления принимают:
1 - Лариса Калинина
3 - Ярина Сенчишин
5 - Виктория Гордон
10 - Олег Романишин
11 - Елена Маковецкая,
Виталий Козяк
12 - Александр Белецкий
13 - Александр Носенко,
Роман Ефремов
14 - Татьяна Василевич,
Яна Иванова
16 - Ольга Иваненко,
Дарья Орлянская,
Андрей Баришполец
19 - Геннадий Кузьмин
20 - Вадим Ещенко,
Сергей Клименко
21 - Станислав Савченко
22 - Ольга Должикова
23 - Наталья Григоренко
25 - Александр Голощапов
26 - Юрий Кузубов
28 - Ольга Александрова,
Валерий Шалимов
29 - Николай Боднар
31 - Валерий Авескулов.
Наш сайт присоединяется к общему хору здравиц в честь именинников!
30.11.2016
Именинники декабря
В этом месяце поздравления принимают:
1 - Дмитрий Комаров, Виталий Малыкин, Галина Тимофеева
3 - Алексей Мазурок, Виктор Янов
5 - Татьяна Кононенко
7 - Андрей Максименко,
Елена Сокальская
8 - Оксана Возовик, Александр Репринцев
10 - Светлана Козак
11 - Татьяна Костак
12 - Мария Декусар, Елена Елина, Татьяна Морозова
12 - Сергей Бородай
17 - Александр Зубарев
19 - Виктория Артамонова,
Игорь Лабенский
21 - Роман Череватенко
28 - Евгений Мирошниченко
30 - Вячеслав Клюнер
Наш сайт присоединяется к общему хору здравиц в честь именинников!
01.11.2016
Именинники ноября
В этом месяце поздравления принимают:
1 - Геннадий Гутман,
Михаил Симанцев
2 - Алена Горескул
4 - Андрей Зонтах,
Евгений Кузьменко
11 - Мария Дубинская
Юрий Вовк
18 - Мария Клинова,
Юлия Морозова
21 - Татьяна Костюк
22 - Лидия Семенова
23 - Вячеслав Эйнгорн
29 - Василий Шикула
Наш сайт присоединяется к общему хору здравиц в честь именинников!
01.10.2016
Именинники октября
В этом месяце поздравления принимают:
4 - Александр Чубуков
5 - Юрий Довжик
11 - Руслан Пономарев
16 - Александр Пичугин,
Олег Богинин
20 - Ирина Лымарь, Любовь Жильцова-Лысенко, Леонид Кернажицкий
21 - Надежда Ядвижена, Александр Ковчан
27 - Татьяна Бакланова
28 - Игорь Смирнов
29 - Сергей Завгородний,
Евгений Шарапов
Наш сайт присоединяется к общему хору здравиц в честь именинников!
02.09.2016
Именинники сентября
В этом месяце поздравления принимают:
2 - Екатерина Мацейко
4 - Валерий Жидков
5 - Ирина Сон
9 - Олеся Коновалова,
Олег Чайка
12 - Татьяна Ястребова
19 - Татьяна Азарова
21 - Мария Музычук
23 - Людмила Мокряк,
Тимофей Галинский
25 - Екатерина Должикова
26 - Эльдар Гасанов,
Евгений Наливайко,
Сергей Павлов
Наш сайт присоединяется к общему хору здравиц в честь именинников!
   
  редактор: Анатолий Яворский
  эксперт: мг. Владимир Баклан
Разработка:
Агентство ArtHouse & BAZZAR infocenter
   
Украинская баннерная сеть chesscircle